PROF EGR & INTAKE CLEAN 200ML

Artikkelnummer: PRO-ADP04200

Pris:
Salgspris238,00 kr

Beskrivelse

For rengjøring og fjerning av forurensninger og avleiringer.

  • Renser effektivt turboen, EGR-systemet, luftinntaket, gasspjeldet og forbrenningskammeret for urenheter som minsker effekten
  • Øker livslengden på sensitive motordeler som katalysator og dieselpartikkelfilter
  • Reduserer drivstofforbruk og utslipp av farlige avgasser
  • Forbedrer motorens ytelse, tomgang og start

Bruksområde: Rist flasken godt før bruk. Start motoren og la den komme opp i arbeidstemperatur. Steng av motoren og demonter innsugningsslangen. Tørk vekk så mye avleiringer som mulig fra inntaket. Dekk til en del av innsugningsinntaket med noe som ikke kan suges inn. Spray produktet i sekvenser på cirka to sekunder. Følg med så turtallet rekker å gå ned, innen du sprayer neste sekvens. Repeter til boksen er tom. La motoren stå på tomgang i minst tre minutter, og samtidig øker du turtallet noen ganger til maks 2500 rpm. Ferdig.

Fare

H222 Ekstremt brannfarlig aerosol. H229 Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming. H315 Irriterer huden. H318 Gir alvorlig øyeskade. H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene. H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.

Du liker også kanskje

Nylig vist