PROMEISTER ALUMINIUMPASTA 500

Artikkelnummer: PRO-519001

Pris:
Salgspris169,00 kr

Beskrivelse

For smøring av skruekoblinger.

Velegnet til bruk på koblinger som utsettes for høye temperaturer, og forebygger slitasje og fastlåsing. Forenkler montering og demontering. Anbefales spesielt der kobber ikke er ønskelig på grunn av risiko for elektrolytisk korrosjon, eller ved nærvær av kjemikalier som reagerer med kobber. Forhindrer korrosjon. Har høy varmestabilitet.

Fare

H222-H229 Ekstremt brannfarlig aerosol. Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.
H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Du liker også kanskje

Nylig vist