PROMEISTER CITRUS RENGØRINGSMI

SKU:PRO-520100

Pris:
Salgspris219,00 kr
Lagerbeholdning :
På lager

Beskrivelse

Universal rengjøringsspray.

Rengjøringsmiddel som løser opp og fjerner fett, tjære, voks, klistremerker og limrester. Velegnet til bruk på behandlet og ubehandlet metall samt ulike typer plast. Fordamper hurtig og etterlater ingen rester. Med 360° ventil og kraftig jetstråle.

Fare

H222-H229 Ekstremt brannfarlig aerosol. Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.
H315 Irriterer huden.
H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Kunder som kjøpte dette produktet, kjøpte også:

Produkter du har sett på