PROMEISTER CITRUS RENGØRINGSMI

Artikkelnummer: PRO-520100

Pris:
Salgspris219,00 kr

Beskrivelse

Universal rengjøringsspray.

Rengjøringsmiddel som løser opp og fjerner fett, tjære, voks, klistremerker og limrester. Velegnet til bruk på behandlet og ubehandlet metall samt ulike typer plast. Fordamper hurtig og etterlater ingen rester. Med 360° ventil og kraftig jetstråle.

Fare

H222-H229 Ekstremt brannfarlig aerosol. Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.
H315 Irriterer huden.
H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Du liker også kanskje

Nylig vist