PROMEISTER CONTACT SPRAY CLEAN

Artikkelnummer: PRO-517169

Pris:
Salgspris149,00 kr

Beskrivelse

Rengjøringsspray for elektriske komponenter.

Spesialspray for rengjøring av kontakter og elektriske komponenter. Fjerner effektivt olje, fett og smuss i alle typer elektronikk, og etterlater ingen rester. Med kraftig jetstråle og 360° ventil.  

Fare

H222-H229 Ekstremt brannfarlig aerosol. Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.
H315 Irriterer huden.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Du liker også kanskje

Nylig vist