PROMEISTER FORGASERRENGØRING 5

Artikkelnummer: PRO-517055

Pris:
Salgspris189,00 kr

Beskrivelse

Rengjøringsspray for forgassere. Rengjøringsmiddel for inn - og utvendig rengjøring av forgassere og ventiler, uten at man trenger å demontere delene. Har høyoppløsende egenskaper, og etterlater ingen rester. Kraftig jetstråle og 360° ventil.

Fare

H222-H229 Ekstremt brannfarlig aerosol. Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.
H315 Irriterer huden.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.

Du liker også kanskje

Nylig vist