PROMEISTER INTERIØRRENGØRING 5

Artikkelnummer: PRO-520103

Pris:
Salgspris139,00 kr

Beskrivelse

Rengjøringsmiddel for tekstiler m.m.

Effektivt, hurtigtørkende tekstilrengjøringsskum med gode oppløsningsegenskaper. Nøytraliserer ubehagelig lukt, og er antistatisk og silikonfritt. Etterlater en behagelig duft.

Fare

H222-H229 Ekstremt brannfarlig aerosol. Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.
H315 Irriterer huden.
H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Du liker også kanskje

Nylig vist