PROMEISTER KERAMISK PASTA 500

Per Hagen BilrekvisitaSKU:PRO-519004

Pris:
Salgspris179,00 kr

Beskrivelse

Kjeramisk fett for ABS/ASR-bremser.

Metallfritt, keramisk fett for montering og demontering av komponenter utsatt for høy belastning eller høye temperaturer. Egnet ved montering av ABS - og ASR bremsesystemer og lambdasensorer. Beskytter mot korrosjon og slitasje, samt forhindrer ulyd og vibrasjoner i bremseskiver. Inneholder ikke silikon. Boksen har en kraftig jetstråle.

Fare

H222-H229 Ekstremt brannfarlig aerosol. Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.
H315 Irriterer huden.
H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Kunder som kjøpte dette produktet, kjøpte også:

Produkter du har sett på