PROMEISTER KOPPERPASTA 500 ML

SKU:PRO-519002

Pris:
Salgspris179,00 kr
Lagerbeholdning :
På lager

Beskrivelse

For smøring av skruekoblinger.

Silikonfri spray med høyt kobberinnhold for smøring av koblinger som utsettes for meget høye temperaturer. Beskytter mot fastbrenning, og forhindrer rustdannelse. Forenkler demontering.

Fare

H222-H229 Ekstremt brannfarlig aerosol. Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.
H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Kunder som kjøpte dette produktet, kjøpte også:

Produkter du har sett på