PROMEISTER KOPPERPASTA 500 ML

Per Hagen BilrekvisitaSKU:PRO-519002

Pris:
Salgspris179,00 kr

Beskrivelse

For smøring av skruekoblinger.

Silikonfri spray med høyt kobberinnhold for smøring av koblinger som utsettes for meget høye temperaturer. Beskytter mot fastbrenning, og forhindrer rustdannelse. Forenkler demontering.

Fare

H222-H229 Ekstremt brannfarlig aerosol. Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.
H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Kunder som kjøpte dette produktet, kjøpte også:

Produkter du har sett på