PROMEISTER MONTERINGSFETT FOR

Artikkelnummer: PRO-519003

Pris:
Salgspris183,00 kr

Beskrivelse

Monteringsfett for bremsesystemer.

Metallfritt fett med høy termisk stabilitet, som smører de bevegelige delene og gir optimal bremsevirkning. Forebygger problemer ved montering/demontering. Resistent mot værpåvirkning, kjemikalier, vann, salt samt svake syrer og baser.

Fare

H222-H229 Ekstremt brannfarlig aerosol. Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.
H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Du liker også kanskje

Nylig vist