PROMEISTER PAKNINGSFJERNER 500

Artikkelnummer: PRO-517056

Pris:
Salgspris249,00 kr

Beskrivelse

Pakningsfjerner.

Spray for rask og enkel fjerning av tørket lim og pakninger, samt herdede forseglinger på bil - og maskindeler. Optimal effekt takket være den høye viskositeten og de meget oppløsende egenskapene. Effektiv og brukervennlig med kraftig jetstråle og 360° ventil.  

Fare

H222-H229 Ekstremt brannfarlig aerosol. Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.
H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Du liker også kanskje

Nylig vist