PROMEISTER POWER BREMSRENGØRIN

Artikkelnummer: PRO-517054

Pris:
Salgspris149,00 kr

Beskrivelse

Ekstra sterk metall - og bremserens.

Rengjøringsmiddel av høy kvalitet, med oppløsende egenskaper. Brukes på trommel - og skivebremser, bremsebelegg, bremsekalipere og bremsesko. Kraftfull stråle gjennom jetmunnstykke gir et effektivt resultat, og sprayen kan benyttes i ulike vinkler. Fjerner olje, bremsevæske, fett og avleiringer.  

Fare

H222-H229 Ekstremt brannfarlig aerosol. Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.
H315 Irriterer huden.
H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Du liker også kanskje

Nylig vist