PROMEISTER QUICKSTART

Artikkelnummer: PRO-517268

Pris:
Salgspris149,00 kr

Beskrivelse

Hurtigvirkende startgass.

Effektivt eterbasert hjelpemiddel ved startproblemer på forbrenningsmotorer i biler, lastebiler, traktorer, gressklippere, motorsager m.m. Inneholder mineralolje som gir en smidigere kaldstart.

Fare

H222 Ekstremt brannfarlig aerosol.
H229 Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.
H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Du liker også kanskje

Nylig vist