PROMEISTER RUSTCHOCK 500 ML

Artikkelnummer: PRO-517052

Pris:
Salgspris169,00 kr

Beskrivelse

Rustløsende spray med smørende egenskaper.

Løsner effektivt opp rust ved sjokknedfrysing av sammenrustede deler. Kjøles raskt ned til -30°, slik at det dannes sprekker. Dermed trenger den rustløsende oljen inn i sprekkene og smører samt løsner delene. Sprayen har en kraftig jetstråle.

Fare

H222-H229 Ekstremt brannfarlig aerosol. Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.
H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Du liker også kanskje

Nylig vist