PROMEISTER SILICON SPRAY

Artikkelnummer: PRO-517162

Pris:
Salgspris149,00 kr

Beskrivelse

Transparent smøremiddel.

Silikonbasert, transparent smøremiddel for gummi,- plast - og metalldeler. Egner seg godt til vedlikehold og monteringsarbeid, fordi egenskapene er smørende i et forebyggende formål. Silikonsprayen er også friksjonshemmende, forhindrer ulyd, gnissing og knirking, samt hindrer nedfrysing og uttørking. Enestående mekanisk og termisk tabilitet. Med kraftfull jetstråle.

Fare

H222-H229 Ekstremt brannfarlig aerosol. Trykkbeholder: Kan eksplodere under oppvarming.
H315 Irriterer huden.
H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Du liker også kanskje

Nylig vist