PROMEISTER SYNTH 02 500ML

Artikkelnummer: PRO-521002

Pris:
Salgspris199,00 kr

Beskrivelse

Høytrykkbestandig smøremiddel.

Syntetisk smøremiddel med meget sterk hefteevne. Anbefales til smøring av hengsler, bolter, låser, ledd, tannhjul, wirer, glideskinner og andre deler utsatt for høyt trykk, støt og svingninger. Løsningsmiddelet i sprayen fordamper umiddelbart og smøremiddelet får derfor raskt høy virkningsgrad. Sprayen har en kraftig jetstråle. 

Fare

H222 Ekstremt brannfarlig aerosol. H229 Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming. H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Du liker også kanskje

Nylig vist