PROMEISTER SYNTH 05 500ML

Artikkelnummer: PRO-521003

Pris:
Salgspris199,00 kr

Beskrivelse

Helsyntetisk smøreolje med PTFE.

Smøreolje med ekstrem krypeevne og termisk stabilitet. Egnet for smøring på steder med små toleranser og ved store temperaturforskjeller, som feks ventiler, lager, kjeder og skinner. Med kraftig jetstråle.

Fare

H222 Ekstremt brannfarlig aerosol. H229 Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming. H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Du liker også kanskje

Nylig vist