PROMEISTER SYNTH CLEAN 500ML

SKU:PRO-521001

Pris:
Salgspris169,00 kr
Lagerbeholdning :
Utsolgt

Beskrivelse

Helsyntetisk rengjøringsspray.

Effektiv spray som rengjør og forbedrer vedheft. Fjerner oljerester, harpiks, voks osv. Bør brukes innen man påfører øvrige smørende Synth-produkter. Boksen har en kraftig jetstråle.

Fare

H222 Ekstremt brannfarlig aerosol. H229 Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming. H315 Irriterer huden. H319 Gir alvorlig øyeirritasjon. H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Kunder som kjøpte dette produktet, kjøpte også:

Produkter du har sett på