PROMEISTER SYNTH DRYLUBE 500M

Artikkelnummer: PRO-521006

Pris:
Salgspris199,00 kr

Beskrivelse

Tørrsmøremiddel med PTFE.

Helsyntetisk og høykvalitativt tørrsmøremiddel med PTFE, hvilket etterlater en helt tørr, ekstremt sterk, vokslignende overflate. Dette gjør at smuss ikke fester seg. Brukes til hurtigbevelige deler som kjeder, maskindeler, wirer og motorsykkelkjeder. Boksen har en kraftig jetstråle.

Fare

H222 Ekstremt brannfarlig aerosol. H229 Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming. H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.

Du liker også kanskje

Nylig vist