PROMEISTER SYNTH GREASE 500ML

Artikkelnummer: PRO-521005

Pris:
Salgspris199,00 kr

Beskrivelse

Vedlikeholdsfett med PTFE.

Syntetisk, langtidsvirkende vedlikeholdsfett med PTFE, som tetter godt mot fukt og smuss mellom den bevelige og den faste deler. Egnet til smøring av feks hengsler, glideskinner og kjeder. Boksen har en kraftig jetstråle.

Fare

H222 Ekstremt brannfarlig aerosol. H229 Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming. H315 Irriterer huden. H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Du liker også kanskje

Nylig vist